Działania serwisowe, wspierające służby utrzymania ruchu zakładów produkcyjnych, załogi statków i operatorów pojazdów specjalistycznych stanowią istotną cześć oferty technicznej DraCon. Są one najczęściej bezpośrednią kontynuacją działań prewencyjnych opisanych w dziale ANALIZY OLEJÓW HYDRAULICZNYCH I SMARNYCH.

Podczas wykonywania działań serwisowych wykorzystywane jest specjalistyczne, certyfikowane wyposażenie, umożliwiające pomiary i rejestrację: ciśnienia – dynamicznego i statycznego; podciśnienia; przepływu – za pomocą przepływomierzy montowanych w instalacji rurowej oraz przepływomierzy ultradźwiękowych, niewymagających demontażu rurociągów; temperatury; lepkości medium. Pomiary wykonywane są bezpośrednio na maszynach i instalacjach w siedzibie klienta lub, w przypadku zdemontowanych z danej maszyny pojedynczych elementów lub zespołów, w warsztatach serwisowych DraCon.

Testy warsztatowe realizowane są z wykorzystaniem specjalistycznej stacji prób, zapewniającej szeroki przedział ciśnień i przepływów, koniecznych do wykonania prawidłowej diagnostyki i kontroli parametrów roboczych. Wyposażenie filtracyjne stacji prób gwarantuje wymaganą klasę czystości wykorzystywanego medium roboczego. Gdy wymaga tego specyfika serwisowanego układu, DraCon projektuje i dostarcza dedykowane wyposażenie technologiczne, niezbędne do przeprowadzenia wymaganego zakresu testów.

Próby szczelności instalacji i wyposażenia wykonywane są standardowo z wykorzystaniem olejów hydraulicznych lub wody z inhibitorami korozji. Od kilku lat, specjalnością DraCon jest wykonywanie wysokociśnieniowych testów szczelności z wykorzystaniem azotu.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania napraw mechanicznych lub weryfikacji układu automatyki sterowania, DraCon także zapewnia kompleksową obsługę serwisową i techniczną w tym zakresie.

 

Oferowany zakres usług serwisowych obejmuje takie działania jak:

Prace serwisowe
 • pomiary i regulacja parametrów roboczych
 • diagnostyka usterek
 • weryfikacja stanu technicznego
 • regeneracja lub defektacja elementów
 • naprawy doraźne i awaryjne
 • dobór elementów nowych lub zamiennych
 • próby szczelności instalacji i wyposażenia
 • przeglądy i remonty okresowe
 • kompleksowe remonty i modernizacje

Usługi serwisowe świadczymy dla:

 • papiernie
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
 • przemysł stoczniowy i armatorzy
 • cukrownie
 • zakłady utylizacji odpadów komunalnych
 • użytkownicy pojazdów specjalistycznych
 • tartaki
 • przetwórstwo owoców i warzyw
 • smarowanie i chłodzenie sprężarek gazu

Analiza olejów

Jeżeli nie znalazłeś, czego szukasz, prosimy o kontakt.

Zapoznamy się z Państwa zapytaniem i

zweryfikujemy możliwość jego technicznej realizacji przez DraCon.