DraCon, w oparciu o wieloletnie doświadczenie oferuje usługę mającą na celu usunięcie wody z oleju hydraulicznego. Prace wykonywane są z wykorzystaniem wysokowydajnego agregatu filtrująco-odwadniającego typu IFPM.

Głównymi przyczynami pojawienia się wody w olejowych układach hydraulicznych są:

 • awarie chłodnic wodno-olejowych – woda w stanie wolnym,
 • nieszczelności układu (zbiornika) – woda w stanie wolnym,
 • zasysanie powietrza o dużej wilgotności do zbiornika – kondensacja pary wodnej.

Użytkowanie układów hydraulicznych  z olejem o wysokiej zawartości wody skutkuje:

 • skróceniem żywotności cieczy oraz elementów hydraulicznych,
 • zmianą lepkości medium (utrata właściwości smarnych),
 • powstawaniem korozji w układzie,
 • zakwaszeniem oraz oleju hydraulicznego,
 • powstawaniem kawitacji.

Odwadnianie oleju ma na celu usunięcie wody w stanie wolnym oraz rozpuszczonej w oleju. Podczas tego procesu olej jest również filtrowany z dokładnością zastosowanego wkładu filtrującego (wkłady wymienne).

Aby móc bezpiecznie rozpocząć odwadnianie oleju, niezbędnym jest wykonanie analizy olejowej (pomiar stopnia zawodnienia oraz czystości oleju).

Firmy DraCon zapewnia kompleksową obsługę z zakresu pielęgnacji cieczy hydraulicznych.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za dział odwadniania oleju: 509-854-016
Zapraszamy do współpracy.

Oferowany zakres usług pielęgnacji oleju obejmuje takie działania jak:

 • pobieranie próbek przez serwis DraCon
 • kontrola oleju w czasie pracy maszyny
 • raport z badania oleju
 • filtracje oleju
 • odwadnianie oleju
 • dostawy olejów w wymaganej klasie czystości
 • czyszczenie zbiorników
 • drenaż oraz płukanie instalacji

Usługi serwisowe świadczymy dla:

 • papiernie
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
 • przemysł stoczniowy i armatorzy
 • cukrownie
 • zakłady utylizacji odpadów komunalnych
 • użytkownicy pojazdów specjalistycznych
 • tartaki
 • przetwórstwo owoców i warzyw
 • smarowanie i chłodzenie sprężarek gazu

Analiza olejów

Jeżeli nie znalazłeś, czego szukasz, prosimy o kontakt.

Zapoznamy się z Państwa zapytaniem i

zweryfikujemy możliwość jego technicznej realizacji przez DraCon.