Podczas wykonywania działań diagnostycznych wykorzystywane jest specjalistyczne, certyfikowane oraz kalibrowane wyposażenie, umożliwiające pomiary i rejestrację:

 • ciśnienia – dynamicznego i statycznego,
 • podciśnienia,
 • przepływu – za pomocą przepływomierzy montowanych w instalacji rurowej oraz przepływomierzy ultradźwiękowych, niewymagających demontażu rurociągów,
 • temperatur elementów oraz medium roboczego w układzie,
 • lepkości olejów hydraulicznych.

Diagnostyka elementów hydraulicznych umożliwia zweryfikowanie poprawności działania oraz zgodność parametrów roboczych z deklaracjami producenta.

Pomiary wykonywane są bezpośrednio na maszynach i instalacjach w siedzibie klienta lub w przypadku zdemontowanych elementów w warsztatach serwisowych DraCon.

Testy warsztatowe realizowane są z wykorzystaniem specjalistycznej stacji prób, zapewniającej szeroki przedział ciśnień i przepływów koniecznych do wykonania prawidłowej diagnostyki i kontroli parametrów roboczych. Wyposażenie urządzenia w układ filtracji gwarantuje wymaganą klasę czystości wykorzystywanego medium roboczego.

Próby szczelności instalacji i wyposażenia wykonywane są standardowo z wykorzystaniem olejów hydraulicznych lub wody z inhibitorami korozji. Od kilku lat, specjalnością DraCon jest wykonywanie wysokociśnieniowych testów szczelności z wykorzystaniem azotu.

W przypadku potrzeby wykonania niestandardowego zakresu testów, DraCon projektuje i dostarcza dedykowane wyposażenie technologiczne, niezbędne do przeprowadzenia wymaganych prób.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za dział diagnostyki elementów oraz układów hydraulicznych: 509-923-173
Zapraszamy do współpracy.

 

Oferowany zakres diagnostyki elementów hydraulicznych obejmuje takie działania jak:

Prace serwisowe
 • pomiary ciśnienia
 • pomiary natężenia przepływu
 • pomiary temperatur
 • pomiary lepkości
 • weryfikacja parametrów roboczych
 • weryfikacja poprawnego działania

Usługi serwisowe świadczymy dla:

 • papiernie
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
 • przemysł stoczniowy i armatorzy
 • cukrownie
 • zakłady utylizacji odpadów komunalnych
 • użytkownicy pojazdów specjalistycznych
 • tartaki
 • przetwórstwo owoców i warzyw
 • smarowanie i chłodzenie sprężarek gazu

Analiza olejów

Jeżeli nie znalazłeś, czego szukasz, prosimy o kontakt.

Zapoznamy się z Państwa zapytaniem i

zweryfikujemy możliwość jego technicznej realizacji przez DraCon.