Węże hydrauliczne będące newralgicznym elementem każdej instalacji hydraulicznej są częścią oferty technicznej spółki DraCon w zakresie działań handlowych i serwisowych. Prawidłowe podejście techniczne do węży hydraulicznych zaczyna się już na etapie prawidłowego ich składowania a kończy na stałym monitoringu stanu technicznego węży po kilku latach ich eksploatacji, szczególnie w trudnych warunkach otoczenia.

Spółka DraCon, dbając o wysoką jakość dostarczanych wyrobów, magazynuje węże hydrauliczne w wymagany przez ich producentów sposób i wycofuje z obrotu handlowego te węże, które w całym łańcuchu dostaw przekroczyły termin trwałości magazynowej. Sposób magazynowania węży w DraCon zapewnia brak możliwości przedostawania się do ich wnętrza zanieczyszczeń stałych, a stała temperatura otoczenia zapewnia ich optymalny termin trwałości. Proces obróbki węża przed zakuciem i sam proces zakucia, wykonywane są na wysokiej jakości maszynach uznanych producentów europejskich. Personel wykonujący usługę zakuwania przewodów posiada wymagane, odnawiane okresowo kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Dbałość o zapewnienie prawidłowej czystości wewnętrznej węży, opisana wyżej na etapie magazynowanie, kontynuowana jest w trakcie procesu prefabrykacji węży. Każdy, przygotowany do zakucia końcówek odcinek węża, zostaje wewnątrz przestrzelony specjalnym korkiem w celu usunięcia zanieczyszczeń po jego cięciu na wymaganą długość oraz zanieczyszczeń poprodukcyjnych. Ostatnim działaniem, zapewniającym właściwą wewnętrzną, hydrauliczną czystość węża po zakuciu końcówek, jest jego przepłukanie do uzyskania wewnętrznej klasy czystości wymaganej w układzie hydraulicznym, w którym będzie zamontowany, a następnie technologiczne zaślepienie węża na czas transportu.

Kluczowym z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania węża hydraulicznego sprawdzianem jest przeprowadzenie jego próby ciśnieniowej dynamicznej i statycznej, potwierdzającej szczelność węża – prawidłowe zakucie końcówek i brak wad produkcyjnych samego węża. Każdy wąż wyprodukowany przez DraCon przechodzi próbę ciśnieniową, a węże powierzone do montażu przez klienta, w przypadku braku stosownych certyfikatów, są poddawane takiej próbie a następnie płukane. Każdy wąż oznakowany zostaje według wymaganych norm. Na życzenie klienta montowane jest indywidualne oznakowanie węża zgodne z symboliką schematu hydraulicznego. Gdzie wymagane, stosuje się osłony przeciwogniowe lub przeciw prze tarciowe oraz prowadniki dla wiązek węży.

Węże hydrauliczne DraCon
Węże hydrauliczne DraCon
Oferowany zakres usług związanych z dostawami i serwisem węży hydraulicznych obejmuje takie działania jak:

• węże ssawne, tłoczne, spływowe
• węże o małym promieniu gięcia
• okucia węży ocynkowane i nierdzewne
• końcówki węży gwintowane i kołnierzowe

• płukanie węży hydraulicznych
• próby ciśnieniowe węży hydraulicznych
• weryfikacja węży hydraulicznych
• wymiana węży hydraulicznych

• znakowanie węży hydraulicznych
• prowadniki do węży hydraulicznych
• osłony przeciwogniowe węży hydraulicznych
• osłony przeciwprzetarciowe węży hydraulicznych

Dostawy nowych węży hydraulicznych oraz kompleksową obsługę związaną z eksploatacją węży hydraulicznych świadczymy między innymi dla:

• papiernie
• użytkownicy pras hydraulicznych
• zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy
• zakłady przetwórstwa i obróbki metalu

• tartaki
• cukrownie
• zakłady przetwórstwa owoców i warzyw
• zakłady produkcji oleju

• stacje sprężania gazu
• przemysł stoczniowy i armatorzy
• zakłady utylizacji i sortownie odpadów
• użytkownicy pojazdów specjalistycznych

Jeżeli nie znalazłeś, czego szukasz, prosimy o kontakt.
Zapoznamy się z Państwa zapytaniem
i zweryfikujemy możliwość jego technicznej realizacji przez DraCon.