Projektowanie w oparciu o własną kadrę inżynierską, a następnie kompleksowe wykonawstwo układów hydrauliki siłowej oraz własny magazyn i zasoby techniczne stanowią ważny argument przemawiający za wyborem spółki DraCon jako dostawcy. Układy wyprodukowane przez spółkę znalazły licznych odbiorców krajowych i zagranicznych, w tym między innymi z Niemiec, Holandii, Norwegii, Danii, Francji, Rosji, Ukrainy, Litwy, Bułgarii czy Wietnamu.

Wielokrotnie kluczem do uzyskania zamówienia było zapewnienie dostawy zawierające związane z maszyną konstrukcje stalowe, automatykę sterowania opartą o sterowniki PLC wraz z kompleksowym okablowaniem maszyny, instalacje smarowania i instalacje pneumatyczne. Elastyczne podejście spółki DraCon do potrzeb klientów, umożliwiało skuteczną i terminową realizację zadań, często pod presją czasu, w trybie i terminach dogodnych dla klientów spółki.

Do najważniejszych realizacji, dedykowanych do przedsiębiorstw przemysłu lekkiego i stacji tłoczenia gazu należą takie projekty jak kilkadziesiąt praso-kontenerów do utylizacji odpadów stałych i półpłynnych; kilkadziesiąt agregatów do pras hydraulicznych; agregaty hydrauliczne do maszyn przetwórstwa i obróbki drewna, metali i tworzyw sztucznych; agregaty dla przemysłu spożywczego; wielosekcyjne zespoły pompowe; dedykowane bloki zaworowe. Spółka wyprodukowała także kilkadziesiąt układów smarowania i chłodzenia sprężarek gazu ziemnego i gazów procesowych, kompletną linię do badania szczelności zbiorników LPG oraz stanowisko prób do testów poremontowych sterów strumieniowych.

Niezwykle istotnym dla spółki aspektem jest obsługa posprzedażowa i pogwarancyjna. W trakcie trwania okresu gwarancji zespół inżynierów spółki pozostaje do dyspozycji użytkownika, z reguły świadcząc tylko usługi szkoleniowe w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji układów hydrauliki siłowej zarówno w odniesieniu do napędów produkcji DraCon jak i innych, będących już na wyposażenia zakładu klienta. Po upływie okresu gwarancyjnego DraCon zapewnia okresowe badania oleju, serwis olejowy, przeglądy okresowe, dostawy części zamiennych i eksploatacyjnych. W razie konieczności, DraCon realizuje rozbudowy i modernizacje dostarczonych wcześniej układów hydrauliki siłowej.

Wszystkie działania projektowe wykonywane są w oparciu o wymagania aktualnych dyrektyw unijnych i normy szczegółowe.

projektowanie DraCon
Wybrane realizacje spółki DraCon wykonane w oparciu o własny projekt:

• papiernie
• użytkownicy pras hydraulicznych
• zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy
• zakłady przetwórstwa i obróbki metalu

• producenci maszyn i urządzeń
• zakłady naprawcze wyposażenia okrętowego
• producenci zespołów sprężania gazu
• przemysł stoczniowy i armatorzy

• tartaki
• cukrownie
• zakłady przetwórstwa owoców i warzyw
• zakłady utylizacji i sortownie odpadów

MARINE & OFFSHORE

Jeżeli nie znalazłeś, czego szukasz, prosimy o kontakt.
Zapoznamy się z Państwa zapytaniem
i zweryfikujemy możliwość jego technicznej realizacji przez DraCon.