Celem filtracji oleju jest odseparowanie zanieczyszczeń stałych od medium roboczego. Zużyty, brudny olej może skutkować awariom, uszkodzeniom elementów hydraulicznych, unieważnieniem gwarancji.

Filtrujemy oleje:
– hydrauliczne,
– przekładniowe,
– turbinowe,
– chłodziwa,
będące w zakresie lepkości od 20 do 300 cSt.

Zakres usług filtracji oleju obejmuje:
– nowe oleje, filtracja oleju do klasy czystości wymaganej przez układ hydrauliczny (wg NAS1638/ISO4406),
– oleje pracujące, przywrócenie wymaganej klasy czystości oleju.

Stan oleju, oraz skuteczność filtracji oceniane są na podstawie analizy olejowej wykonywanej przed oraz po usłudze usuwania zanieczyszczeń.

Dysponując szerokim zakresem urządzeń, usługę filtracji oraz odwadniania wody wykonujemy:
– w siedzibie DraCon,
– w siedzibie klienta.

Filtracja oleju może być wykonywana bezpośrednio w zbiornikach agregatów hydraulicznych oraz pojemnikach serwisowych (beczki 200 dm3, kontener 1000 dm3) dostarczonych przez klienta, lub DraCon.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za dział odwadniania oleju: 509-923-173
Zapraszamy do współpracy.

 

Oferowany zakres filtracji olejów obejmuje takie działania jak:

 • filtracja oleju nowego
 • filtracja oleju pracującego
 • usuwanie zanieczyszczeń stałych
 • usuwanie wody z oleju
 • analiza stanu oleju
 • dalsze zalecenia eksploatacyjne

Usługi serwisowe świadczymy dla:

 • papiernie
 • przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
 • przemysł stoczniowy i armatorzy
 • cukrownie
 • zakłady utylizacji odpadów komunalnych
 • użytkownicy pojazdów specjalistycznych
 • tartaki
 • przetwórstwo owoców i warzyw
 • smarowanie i chłodzenie sprężarek gazu

Analiza olejów

Jeżeli nie znalazłeś, czego szukasz, prosimy o kontakt.

Zapoznamy się z Państwa zapytaniem i

zweryfikujemy możliwość jego technicznej realizacji przez DraCon.