ANALIZY OLEJÓW HYDRAULICZNYCH I SMARNYCH

Serwis predykcyjny stanowi fundament oferty technicznej spółki DraCon skierowanej do użytkowników maszyn i urządzeń wyposażonych w układy hydrauliki siłowej i systemy smarowania. Wśród tych działań, analizy olejów hydraulicznych i smarnych stanowią obszar, do realizacji którego Spółka posiada zespół wykwalifikowanych, kompetentnych i doświadczonych inżynierów. Efekty tych działań są natomiast udokumentowane tysiącami wykonanych analiz.

Badania laboratoryjne próbek olejów hydraulicznych i smarnych realizowane są z wykorzystaniem specjalistycznego oprzyrządowania, w warunkach umożliwiających wykonanie każdego rodzaju badania zgodnie przynależnymi normami. Do podstawowych badań wykonywanych w ramach serwisu predykcyjnego należą mikroskopowy pomiar klasy czystości oleju, pomiar lepkości kinematycznej, określenie liczby kwasowej i określenie zawartości wody. W uzasadnionych przypadkach wykonywane mogą być analiza spektrometryczna, określenie liczby zasadowej, określenie temperatury zapłonu i inne.

Każde badanie zakończone jest raportem zawierającym, oprócz informacji identyfikacyjnych, zdjęcia mikroskopowe pobranej próbki, sączek, wyniki badań, wykres klasy czystości oraz analizę techniczną dotycząca stanu oleju, stanu maszyny, uwagi i zalecenia eksploatacyjne. Wykorzystując laserowe liczniki cząstek stałych możliwe jest także wykonanie pomiaru chwilowego lub cyklicznego klasy czystości oleju bezpośrednio w układach hydraulicznych pracujących maszyn lub instalacji rurowych. Wynik pomiaru, widoczny jako wykres na ekranie wyświetlacza licznika, potwierdza wydruk informacji z licznika.

Po omówieniu raportu z analizy laboratoryjnej lub pomiaru laserowego z klientem, w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania serwisu olejowego, mającego na celu przywrócenie właściwego stanu oleju w układzie, DraCon zapewnia kompleksową obsługę techniczną i materiałową w wymaganym zakresie. Do dyspozycji serwisu są specjalistyczne, przepływowe agregaty filtracyjne z regulacją temperatury oleju płuczącego, z dokładnymi, wysokosprawnymi filtrami. W przypadku zawodnienia oleju, DraCon w oparciu o wieloletnie doświadczenie oferuje usługę usunięcia wody z oleju wysokowydajnym agregatem typu IFPM.

Dużym zainteresowaniem cieszą się usługi serwisu olejowego mające przygotować nowe układy hydrauliczne do pierwszego uruchomienia. Usługa dotyczy zarówno maszyn nowych, jaki i maszyn po remoncie lub awarii. W obu przypadkach spółka oferuje wsparcie techniczne inżyniera serwisu.

Analiza olejowa
analizy oleju DraCon
Oferowany zakres usług związanych z analizami olejów hydraulicznych i smarnych obejmuje takie działania jak:

• analiza specyfiki warunków eksploatacji maszyny
• wskazanie optymalnych miejsc poboru próbek
• pobieranie próbek przez serwis DraCon
• kontrola czystości oleju w czasie pracy maszyny

• przygotowanie raportu z badania oleju
• kompleksowe omówienie wyników badań oleju
• plan serwisu predykcyjnego
• dostawy olejów, smarów, filtrów

• wymiana oleju, filtrowanie oleju
• czyszczenie zbiorników, płukanie instalacji
• usuwanie wody z oleju (dehydracja)
• przygotowanie do pierwszego uruchomienia

Usługi analiz olejów hydraulicznych i smarnych świadczymy między innymi dla:

• papiernie
• użytkownicy pras hydraulicznych
• zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy
• zakłady przetwórstwa i obróbki metalu

• tartaki
• cukrownie
• zakłady przetwórstwa owoców i warzyw
• zakłady produkcji oleju

• stacje sprężania gazu
• przemysł stoczniowy i armatorzy
• zakłady utylizacji i sortownie odpadów
• użytkownicy pojazdów specjalistycznych

MARINE & OFFSHORE

Jeżeli nie znalazłeś, czego szukasz, prosimy o kontakt.
Zapoznamy się z Państwa zapytaniem
i zweryfikujemy możliwość jego technicznej realizacji przez DraCon.